Vi kommer gerne ud til et møde
og giver et uforpligtende tilbud

Forandring og Ledelse

I en travl hverdag overskygges rationelle beslutninger ofte af kravet om hurtig handling. Det kan medføre dårligt Arbejdsmiljø og spild af ressourcer.

Ved forbedring af dialog og relationsopbygning  er det muligt at anvende både bløde værdier og faktabaseret kommunikation i dagligdagen.

 

Organisationsudvikling fondssøgning innovation strategi

Organisationsudvikling og fondssøgning

Organisationsudvikling gennem strategi og finansiering

 • Organisationsudvikling
 • Strategiudvikling
 • Kompetenceudvikling for ledere
 • Projektfinansiering
 • Projektadministration 
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Fondssøgninger

Forening af organisatoriske og kulturelle værdier

Lean effektivisering optimering synergier produktionsoptimering organisationstilretning forbedringer

Produktionsoptimering og projektledelse

Proces og værdianalyser skaber merværdi.

 • Værdi og procesanalyser.
 • Kurser og træningsforløb
 • Udvikling af ledere og medarbejdere
 • Projektledelse
 • Interimledelse
 • Metodeudvikling
 • Forbedring af KPI'er og Nøgletal
 • Kvalitetscertificering
 • ISO 9001 og ISO 22.000
 • BRC, IFS og HACCP.
 • Maskindirektiv og CE mærkning.
 • LEAN KATA
 • 5S og Kaizen

Aktiviteterne tilpasses virksomheden og opgavens indhold

trivselsundersøgelser organisationsanalyser samarbejde ergonomi arbejdsmiljø trivsel projekter

Arbejdsmiljø og Trivsel.

Arbejdsmiljø og samvær i den lærende organisation

 • Relationer i organisationen.
 • Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
 • Kurser og træningsforløb.
 • Stresshåndtering og samværsformer
 • Læringsstilstest og samvær i organisationer
 • Måling og rådgivning af arbejdsmiljø.
 • Udvikling af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Forbyggelse af arbejdulykker.
 • Maskindirektiv, Ce mærkning og myndighedsdialog.
 • Støjmålinger og kemisk arbejdsmiljø 
 • Ergonomi
 • Fysioterapi

Vi varetage både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

rekruttering coaching samtaler vejledning rådgivning læring

Rekruttering, Mentoring og Coaching

Med udgangspunkt i individet og relationer skabes de bedste resultater

 • Rekruttering.
 • Outplacement.
 • Coaching og mentoring af personale og ledelse.
 • Organisationsudvikling.
 • Karriererådgivning
 • Anvendelse af discanalyse og læringsstilstest.
 • Virksomhedstilrettede kurser.
 • Mentorforløb
 • Jobprøvninger
 • Praktikordninger

Vi løser opgaver inden for både den offentlige og private sektor.