Krogh Consult forener en travl hverdag med læring.
Uanset om virksomheden er offentlig eller privat.

Samarbejde og specialer.

Ved at forene konsulenter og specialister med bred erfaring fra både erhvervslivet og den offentlige sektor udnyttes synergier i opgavernes kompleksitet  til fulde. Dermed sikres kvalitet og maksimal udnyttelse af resourcerne i virksomhederne. Erfaringer og kompetencer anvendes til procesoptimering og effektivitetsforøgelse under hensyntagen til virksomhedskulturen.

Krogh Consult og samarbejdspartnere

Krogh Consult samarbejder med specialister og konsulenter.
 

Lean organisationsudvikling værdianalyser coaching mentoring

Werner Krogh Sørensen, Ejer

 • Organisationsudvikling
 • Forandringsprocesser
 • Innovation
 • Kompetenceudvikling
 • Proces og driftsoptimering
 • Lean
 • Udviklingssamtaler
 • Mægling og Konfliktløsning.
 • Projektledelse
 • Fondssøgning
 • ​Rekruttering.
HR headhunting virksomhedsrådgivning

Søren Glavind Bo Senior konsulent

 

 • Rekruttering.
 • Search og Selection.
 • Headhunting.
 • Personlighedsanalyse.
 • Outplacement
 • Salgsoptimering.
 • Virksomhedsrådgivning

Hans J Andersen Erhvervspsykolog

 • Arbejdsmiljø og konflikthåndtering
 • agsbehandling og juridisk bistand
 • Organisationsarbejde
 • Ledelse
 • Personale
 • Profilanalyse
 • Projekter
 • Innovation
 • Kurser
 • Sygefravær og stres

Karlo Mørch. Cand. Psych. Aut.

 • Psykologisk rådgivning og konsultation
 • Organisationspsykologi
 • Supervision og coaching
 • Forandringsprocesser
 • Innovation
 • Teamudvikling
 • Stresshåndtering 
 • Konflikthåndtering
 • Mediering
 • Social kapital
 • Projektledelse

Ring til os på   +45 2233 0623

samarbejdspartnere apv arbejdsmiljø uddannelse ergonomi

Søren Nielsen Aut. Arbejdsmiljørådgiver

 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • Undervisning og efterud- dannelse i arbejdsmiljø
 • Fysioterapi
 • EGA, Arbejdsstillinger og tunge løft
 • Ulykkesforebyggelse
 • APV - fleremodeller
 • Arbejdspladsinretning
 • Arbejdsmiljøledelse
 • Overvågning af nye arbejdsmiljøregler
 • Certificeret i læringsstile
Rekruttering Coaching CSR Personalejura Medarbejdersamtaler Udviklingssamtaler Uddannelse Opsigelser Outplacement

Mette H Klausen HR og Rekruttering

 • Rekruttering
 • Coaching
 • CSR
 • Personalejura
 • Medarbejdersamtaler
 • Udviklingssamtaler
 • Uddannelse
 • Opsigelser
 • Outplacement
Kemiskarbejdsmiljø støjmåling afrapportering arbejdspladsinretning indeklima

Peter Møller Aut Arbejdsmiljørådgiver

 • Teoretisk og praktisk erfaring med måling, beregning og rappor- tering af støj, støv gasser og dampe.
 • Arbejdsmiljørapportering
 •  APV
 • Arbejdspladsindretning.
 • Dialog med myndig- heder og specialister.
 • Indeklima og produktionsmiljø

          

 

Ledelsessparring Ledelsescoaching Lederudvikling Kreativcoaching Strategiarbejde Trivselsprojekter Kommunikation

Gitte Karlsen Ledelse og organisation

 • Ledelsesudvikling
 • Ledelses coaching
 • Kreativ coaching
 • Strategiarbejde
 • arbejdsgangsanalyser
 • Forandringprocesser
 • Trivselsprojekter
 • Kommunikation
 • Typologi