Organisationsudvikling og Fondssøgning
procesoptimering produktionsoptimering værdistrømsanalyser effektivisering
Produktionsoptimering
og
projektledelse
Lean projektledelse rekruttering effektivisering optimering procesoptimering produktionsoptimering
Arbejdsmilljø
og
Trivsel
projektledelse effektivitet produktivitet indtjening
Rekruttering
Mentoring
Coaching

Når arbejdsmiljø og produktivitet går hånd i hånd

Udvikling af organisationer, ledere og Teams.

Udvikling af produktivitet og arbejdsmiljø.

LEAN og produktivitet.

Projekt og Interimledelse.

Certificering af kvalitetsstyringssystemer.

Forbedring og udvikling af KPI ér og nøgletal.

Optimering af forretningspotentiale.

Værdianalyser og optimeringsprojekter.

Evaluering af organisation og medarbejdere.

Udvikling af Arbejdsmiljø og Trivsel.

Forebyggelse af arbejdsulykker og udvikling af arbejdsmiljøet.

Netværk af ledere, eksperter og beslutningstagere i industrien.

Fondssøgning og projektudvikling.

 

Wernerkrogh@gmail.com

+45 22330623

Lean værdianalyse procesanalyse leankurser 5s procesoptimering organisationsoptimering gruppesamarbejde ledelse

Produktionsoptimering og projektledelse

Lean aktiviteter defineres udfra læring og virksomhedskulturen. Aktiviteterne tilpasses virksomhedskulturen udfra principperne fra LEAN KATA d.v.s at aktiviteterne tilpasses rutiner og kulturen i virksomheden. Proces og værdistrøms-analyser udarbejdes i samarbejde med medarbejdere og ledere på virksomheden. Vi har erfaring med myndighedsgodkendelse og kvalitetscertifisering I Medico, Elektronik, Metal og Fødevareindustrien.

 

læringstilsanalyse discanalyse arbejdsmiljøkurserværdianalyser  stresshåndtering personanalyser arbejdsmiljømålinger arbejdsmiljøorganisation trivsel samvær

Arbejdsmiljø og Trivsel

 

Relationer, struktur og organisering er vigtige faktorer for at opnå et godt arbejdsmiljø. Samspillet mellem ledere og medarbejder er i høj grad en vigtig indikator i dagligdagen på hvor godt resourcerne udnyttes. Ved at føre dialog og forholde sig konstruktivt til komplekse problemstillinger løses opgaverne. Vi løser både opgaver inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 

 

læring trivsel personanalyser samarbejde kurser vikar samtaler

Rekruttering, Mentoring og Coaching

Samtaler, personanalyser og kravspecifikationer er vigtiger faktorer for et hvert ansættelses forhold, både som arbejdstager og arbejdsgiver. Vi varetager gerne forventningafstemning, ansættelsesprocedure og rekruttering af nye medarbejdere eller ledere. Vi samarbejder med virksomheder og jobcentre omkring Praktikordninger, Mentorforløb eller jobprøvninger 

Om virksomheden

Gennem netværk i industrien og den offentlige sektor løses opgaver inden for Organisationsudvikling,  Procesoptimering, Arbejdsmiljø,  rekrutteringsopgaver og HR. Vi har erfaring med fondssøgninger, projektledelse og administration af  EU, Social og Forebyggelsesfondsprojekter. Erfaringsgrundlaget omfatter kvalitetsstyring og godkendelse af medicinsk udstyr, elektronik, metal og fødevare.

 

 

Virksomheden er grundlagt udfra principperne om den lærende organisation og metodeudvikling udfra LEAN principper. Virksomheden samarbejder både med det private erhvervsliv og offentlige virksomheder. Gennem mere end 20 års erfaring i erhvervslivet anvendes både teoretiske og afprøvede metoder i dagligdagen. Krogh Consult samarbejder med erhverslivet  og offentlige virksomheder gennem  Netværk, specialister, Undervisere og kompetencer. Opgaverne løses under hensyntagen virksomhedskultur, kompleksitet og omfang.